บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2005

Hypocrisy the worst of human traits

จาก post ของฝ้ายใน LTN wwwboard เลยตามไปอ่านที่ RWT forum, ตัดมาบางส่วนที่ Linus เขียนดังนี้ (น่าสนใจดี): Linus Torvalds (torvalds@osdl.org) 4/13/05
[...]
Unlike some people, I don't judge people for whether they are commercial or "free software" people, which means that to me it wasn't a case of knowing which side was "evil" (and thus wrong by default - isn't that how it works ;) to start with. In my book, what matters is what you do - whether you want to sell things is your personal choice, but even more importantly it is not a moral negative or positive. I'm a big believer in open source as creating good stuff, but I don't think it's a moral issue. It's engineering. So I think open source tends to become technically better over time (but it does take time), but I don't think it's a moral imperative. I do open source because it's fun, and because I think it makes sense in the long run. For some reason that is hard for a…