บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2007

Longdo Vote Map

รายงานสถิติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ฉบับ Longdo Map! เอาไว้ดูข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ + ไว้โชว์เวลาลูกค้านึกไม่ออกว่า Longdo Map เอาไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้าง

http://votemap.longdo.com