บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2010

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

รูปภาพ
เพิ่งเห็นว่าเว็บพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ มีหน้ารายการคำศัพท์ด้วยแฮะ เช่น ถ้าเข้าหน้านี้ http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp แล้วกดตรง ก-กระกวด ก็จะไปหน้า http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a1.asp ซึ่งมีรายการคำศัพท์และความหมายทั้งหมดตั้งแต่ ก ถึง กระกวด


search dict ที่ http://www.thaitux.info/dict/ ก็เจอเนื้อหาของ royin ด้วย

รวมถึง http://guru.sanook.com/