พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

เพิ่งเห็นว่าเว็บพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ มีหน้ารายการคำศัพท์ด้วยแฮะ เช่น ถ้าเข้าหน้านี้ http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp แล้วกดตรง ก-กระกวด ก็จะไปหน้า http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a1.asp ซึ่งมีรายการคำศัพท์และความหมายทั้งหมดตั้งแต่ ก ถึง กระกวด


search dict ที่ http://www.thaitux.info/dict/ ก็เจอเนื้อหาของ royin ด้วย

รวมถึง http://guru.sanook.com/

ความคิดเห็น

Hui/ฮุ้ย กล่าวว่า
เจ๋ง เพิ่งรู้ว่ามีบริการนี้ด้วย หลายเว็บ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คุณเป็นผู้นำหรือผู้ตาม?

ขับรถในประเทศไทยอันตรายที่สุด

แดกดันไม่ช่วยอะไร