แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการเมืองไทย

เพื่อไม่ให้มีปัญหาแบบที่มีการไปว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมว่าถูกหลอกให้มาหรือเปล่า มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มาเรียกร้องหรือไม่? หรือ หรือ การที่ชนชั้นเคยกลางจะกล่าวหาชนชั้นกลางว่าคือปัญหาของประเทศเพราะไม่ "รู้" แล้วตกลงในฐานะคนไทยเต็มขั้น เราควรจะต้องรู้อะไรบ้างถึงจะถือว่ามีความรู้ในการบ้านการเมืองของประเทศเพียงพอ ผมว่าถ้ามีใครหรือหน่วยงานไหนทำเป็นแบบทดสอบไว้ก็ดีนะ เหมือน TOEFL, IELTS หรืออะไร

ซึ่งเมื่อได้ศึกษาหาความรู้จนทำแบบทดสอบผ่านแล้ว (ประมาณว่าสอบกี่รอบก็ได้ ตกแล้วก็ไปอ่านหนังสือ กลับมาสอบใหม่) ก็ต้องถือว่าเขาคนนั้นมีวุฒิภาวะในด้านการเมืองเพียงพอ จะไปว่าเขาอีกไม่ได้ว่า โง่ ถูกจูงจมูก ไม่รู้ ฯลฯ

ผมเคยได้ยินว่า การที่คนจากประเทศอื่นๆ จะมาขอสมัครเป็นพลเมืองของอีกประเทศ(เช่น อเมริกา) ก็มีข้อสอบทดสอบความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ของประเทศนั้นๆ ซึ่งก็ยากเอาการอยู่ ถ้าไม่ศึกษา ไม่ตามข่าว ก็ยากที่จะสอบผ่าน

แต่แบบทดสอบนี้คงต้องเน้นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงทางด้านกฎหมายและการเมือง ที่จะเป็นที่ยอมรับกันได้จากทุกฝ่ายๆ ซึ่งที่กล่าวมานี่ไอ้ผมก็ไม่ได้มีความรู้เพียงพอที่จะทำหรอกนะครับ :) แต่ถ้ามีใครทำขึ้นมา จะยินดีศึกษาหาความรู้แล้วไปสอบให้ได้ จะได้บอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า

กูรู้แล้วโว้ย!

และไม่โดนด่าว่า "ไม่รู้" (แล้วยังเสือกออกความคิดเห็น...) อีก

ว่าแล้วมันมือลองทำเล่นๆ ออกมา แต่คิดได้แค่ 2 ข้อ แหะ แหะ ใครมีไอเดียก็ส่งมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับ เผื่อได้เยอะ จะได้เอาไปเสนอหน่วยงานสักอันที่เกี่ยวข้อง: แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการเมืองไทย

ความคิดเห็น

ktphong กล่าวว่า
ฝากด้วยครับ 2 ข้อ

1. หากนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเพราะถูกปลดออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ (เช่นถูกพิพากษาให้จำคุกเป็นต้น) จะเกิดอะไรขึ้น
ก. ยุบสภา เลือกตั้งใหม่
ข. ประธานองคมนตรีจะทำหน้าที่แทนจนกว่าจะครบวาระ
ค. รองนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่แทนจนกว่าจะครบวาระ
ง. สภาผู้แทนราษฏรจะลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่

2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนุญฉบับปี 2550 กำหนดให้มีจำนวน 480 คน หากมีการเลือกตั้งแล้ว และมีพรรคการเมือง 3 พรรคคือ พรรค ก. พรรค ข. พรรค ค. ได้รับเลือกตั้ง พรรคละ 160 ที่นั่ง เท่ากัน ถามว่า พรรคใดจึงจะมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล

ก. ไม่มีพรรคใดมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล ให้รัฐบาลรักษาการณ์ประกาศให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฒะและเลือกตั้งใหม่
ข. ให้นับจำนวนเสียงที่เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของแต่ละพรรค มารวมกันทั้ง 160 คน จำนวนคะแนนเสียงของพรรคใดสูงกว่า ให้พรรคนั้นจัดตั้งรัฐบาล
ค. ให้วัดพื้นที่เขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของแต่ละพรรคมารวมกัน พื้นที่เขตเลือกตั้งรวมของพรรคใดมากกว่า ให้พรรคนั้นจัดตั้งรัฐบาล
ง. ให้พรรคที่ได้จำนวนเสียงสนับสนุนในสภามากกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล

ฝากด้วยครับ อัดอั้นมานานเหมือนกัน
anucha กล่าวว่า
1. ปัจจุบันประเทศไทยมีพรรคการเมืองกี่พรรค
2. ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่่งชาติฉบับที่เท่าไร
3. ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีคือใคร
4. จำนวน สส.ในสภามีจำนวนกี่คน
Ott กล่าวว่า
ขอบคุณทั้งสองความเห็น ได้รวมเข้าไปแล้ว + ปรับเพิ่มเป็น 10 ข้อแล้วครับ
Ott กล่าวว่า
ย้าย URL แบบสอบถามไปที่ http://law.longdo.com/quiz + เพิ่มเป็น 12 ข้อแล้วครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขับรถในประเทศไทยอันตรายที่สุด

คุณเป็นผู้นำหรือผู้ตาม?

อ่านผลตรวจเลือดด้วยตนเอง